LovstvoLovište "Kozara", Bački Monoštor

Ovo, naše najpoznatije lovište prostire se na 11.700 ha obuhvatajuci širok pojas uz levu obalu reke Dunav, na tromeđi Srbije, Mađarske i Hrvatske. Zahvaljujući svom geografskom položaju ovi predivni ravničarski tereni pokriveni mešovitim liščarskim šumama zadržali su dosta od svoga izvornog karaktera.

Lovište naseljava velik broj divljači. Po svojoj lepoti, fizičkoj kondiciji i vrednosti trofeja svakako se izdvaja biser naših i evropskih šuma – jelen (Cervus elaphus).

Čitavih dvadesetsedam godina rogovi iz ovog lovišta, vrednosti 248,55 CIC poena, nosili su epitet svetskog prvaka. Brojno stanje iznosi 1500 grla.

U godišnjem planu odstrela nalazi se, između ostalog, trideset medalja od kojih je pet zlatnih. Osim jelena, glavne vrste krupne divljači su divlja svinja (Sus scrofa) i srna (Capreolus capreolus). Lovište naseljava populacija divljih svinja koja broji oko 800 grla , nisu retki primerci visokotrofejnih  veprova.

Od pernate divljači love se divlje patke (Anas sp.). Lovište “Kozara”, jedno od retkih preostalih ritskih staništa jelena, brojnošću divljači i vrednošću trofeja, kao i kvalitetom usluga koje nudi vec decenijama zauzima mesto u samom vrhu na karti lovišta Evrope.

Rukovodilac službe za lovstvo, turizam i ostale resurse 
dipl.ing. Stanko Kosovac
tel: +381 25 432-830
E-mail: lovstvo@ymail.com

Lovačka kuća "Štrbac", Bački Monoštor

U lovištu se nalazi  Lovačka kuća "Štrbac" sa dva apartmana i četiri dvokrevetne sobe od kojih svaka poseduje zasebno kupatilo. Lovačka kuća "Štrbac", smeštena u istoimenom reviru, nadomak sela Bački Monoštor, interesantna je i po tome što su u njoj izloženi rogovi jelena, svojevremeno najjačeg trofeja  sveta.

Lovačka kuća je izuzetno komforna, u potpunosti je prilagođena zahtevima gostiju, a osoblje Vam se nalazi na usluzi tokom čitavoga dana.

Štrbac Štrbac